Bundeling

Effectief communiceren op de werkvloer

Effectieve communicatie is essentieel voor het succes bij jou op de werkvloer. In deze blog vertellen hoe je ervoor zorgt dat de interne communicatie in jouw organisatie op rolletjes loopt. Lees verder voor concrete tips en voorbeelden waarmee jij je communicatie verbetert.

Wanneer verloopt communicatie effectief?

Het kan vrij lastig zijn om te toetsen of de communicatie binnen jouw organisatie effectief verloopt. Iedere interactie tussen twee medewerkers, zowel offline als online, kan namelijk gezien worden als interne communicatie. Dat maakt het ook lastig om invloed uit te oefenen op dit continu doorlopende proces.

Over het algemeen kunnen we stellen dat communicatie effectief verloopt wanneer de boodschap helder en begrijpelijk is voor de ontvangers. In onze ogen is tweerichtingsverkeer daarnaast ook enorm belangrijk. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor feedback en open dialoog. Verder is het belangrijk dat informatie tijdig gedeeld wordt en past bij de informatiebehoefte van de doelgroep.

Andere zaken die bijdragen aan een cultuur waar op een gezonde manier met elkaar gecommuniceerd worden zijn transparantie, het gebruik van de geschikte kanalen en het creëren van betrokkenheid.

Waarom is effectieve communicatie zo belangrijk op de werkvloer?

Effectieve communicatie op de werkvloer is enorm belangrijk omdat het bijdraagt aan een positieve werkomgeving. Het bevordert de mate van samenwerking binnen je organisatie. Goede communicatie zorgt daarnaast voor duidelijkheid en begrip, waardoor misverstanden en fouten worden voorkomen. Hierdoor kunnen teamleden efficiënter samenwerken aan projecten en taken.

Een open communicatiecultuur draagt ook bij aan het werkplezier, medewerkers in bedrijven waar open gecommuniceerd wordt voelen zich namelijk beter gewaardeerd en meer betrokken bij het bedrijf. Bovendien is goede communicatie essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het oplossen van eventuele conflicten.

Een sterke interne communicatiestructuur helpt jouw medewerkers ook bij het beter begrijpen en voldoen aan de behoeften van klanten. Verder stimuleert effectieve interne communicatie een cultuur van innovatie, waarin medewerkers vrijuit ideeën kunnen delen en bijdragen aan continue verbetering op de werkvloer.

Voorbeeld

Stel je voor dat jouw bedrijf besluit om over te stappen naar een nieuw digitaal platform voor projectmanagement. Deze verandering heeft invloed op de manier waarop medewerkers hun taken uitvoeren, informatie delen en samenwerken.

Dit is hoe interne communicatie een cruciale rol speelt tijdens de implementatie hiervan:

 1. Aankondiging van de verandering: ten eerste is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte worden gesteld van deze verandering. Als management of directie zul je een aankondiging moeten doen, waarin je met medewerkers deelt waarom en wanneer deze verandering plaats zal vinden.

 

 1. Training en ondersteuning: daarnaast is het essentieel dat medewerkers op een juiste manier getraind worden om gebruik te maken van het platform. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning wordt geboden in de vorm van handleidingen, workshops of andere bronnen.

 

 1. Feedback verzamelen en bijsturing: wanneer medewerkers vragen of zorgen hebben over het gebruik van het platform is het belangrijk dat ze deze op de juiste plek kunnen stellen. Daarbij is het van belang dat je als organisatie toetst in hoeverre medewerkers tevreden zijn over het gebruik van deze nieuwe tool. Werkt alles goed, of moet er bijgestuurd worden?

 

Interne communicatie is in dit voorbeeld een belangrijk onderdeel voor een succesvolle implementatie. Zonder communicatie zul je namelijk gauw stuiten op weerstand en onbegrip binnen je organisatie.

Uitdagingen op het gebied van interne communicatie

Organisaties komen vaak voor allerlei uitdagingen te staan op het gebied van communicatie. Dat kan verschillende redenen hebben, van een gebrek aan transparantie tot aan het ontbreken van de juiste technologie om effectief met elkaar te communiceren. We hebben de belangrijkste uitdagen met betrekking tot interne communicatie voor je op een rijtje gezet, met enkele suggesties om deze uitdaging aan te pakken.  

Miscommunicatie

Soms begrijpen we elkaar nu eenmaal verkeerd, dat kan tot verwarring en fouten leiden. Miscommunicatie kan allerlei oorzaken hebben zoals: onduidelijke taal, non-verbale signalen of verschillen in cultuur.

Oplossing:

 • Zorg voor duidelijk taalgebruik: Vermijd vakjargon en gebruik begrijpelijke taal om verwarring te voorkomen.
 • Stimuleer actief luisteren: Moedig teamleden aan om actief te luisteren en vragen te stellen om ervoor te zorgen dat de boodschap correct wordt begrepen.
 • Geef feedback: Creëer een cultuur waarin het geven van feedback wordt aangemoedigd, zodat teamleden zich vrij voelen om verduidelijking te vragen en misverstanden op te helderen.
 • Maak gebruik van visuele hulpmiddelen: Grafieken, diagrammen en andere visuele middelen versterken je boodschap en helpen om complexe informatie duidelijk te maken.

Gebrek aan transparantie

Als er niet genoeg openheid is, kan dit leiden tot wantrouwen en geruchten in het team. Werknemers hebben behoefte aan duidelijke communicatie over beslissingen, doelen en veranderingen binnen de organisatie.

Oplossing:

 • Communiceer regelmatig en openlijk: Houd teamvergaderingen, stel duidelijke doelen en deel regelmatig updates over de voortgang van lopende projecten.
 • Moedig vragen aan: Stimuleer een cultuur waarin teamleden vragen durven te stellen als ze meer duidelijkheid nodig hebben over beslissingen of veranderingen.

Hiërarchische barrières

Een strikte hiërarchie kan de vrije stroom van communicatie belemmeren. Medewerkers kunnen terughoudend zijn om informatie naar boven te brengen, waardoor belangrijke feedback verloren gaat.

Oplossing:

 • Implementeer een open-deurbeleid: Moedig leidinggevenden aan om toegankelijk te zijn voor medewerkers, zodat ze zich vrij voelen om feedback te geven en zorgen te delen.
 • Organiseer regelmatig feedbacksessies: Creëer kanalen waarin medewerkers hun mening kunnen delen zonder dat ze bang hoeven te zijn hiervoor afgerekend te worden.

Tijdmanagement

Werkdruk en strakke deadlines maken communicatie lastig, omdat medewerkers naast hun eigen taken en verantwoordelijkheden onvoldoende tijd krijgen om informatie te delen of te ontvangen.

Oplossing:

 • Prioriteer communicatie: Maak communicatie een prioriteit en integreer het in de planning van projecten. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is voor overleg en informatie-uitwisseling.
 • Delegeer taken effectief: Verdeel verantwoordelijkheden op een manier die de communicatie niet belemmert. Zorg ervoor dat alle teamleden op de hoogte zijn van hun rol en taken.

Grensoverschrijdende communicatie:

In organisaties met meerdere locaties of internationale teams kan effectieve communicatie moeilijk zijn vanwege geografische afstanden, verschillende tijdzones en culturele verschillen.

Oplossing:

 • Plan regelmatige (virtuele) bijeenkomsten: Faciliteer regelmatige bijeenkomsten of virtuele vergaderingen om teamleden op verschillende locaties met elkaar te verbinden.
 • Stel duidelijke communicatieprotocollen op: Ontwikkel richtlijnen voor communicatie, rekening houdend met tijdzones en culturele verschillen, om een effectieve uitwisseling van informatie te garanderen.
 • Organiseer teambuildingactiviteiten: Creëer kansen voor teamleden om elkaar persoonlijk te leren kennen, om de onderlinge band te versterken, zelfs als ze zich op verschillende locaties bevinden

Technologische tekortkomingen

Ook een gebrek aan de juiste tools zorgt voor uitdagingen op het gebied van interne communicatie. Maakt jouw organisatie nog altijd gebruik van meerdere tools en methoden voor je interne communicatie? Dan kan het goed zijn dat er informatie verloren gaat in deze wirwar van tools en systemen.

Oplossing:

Maak gebruik van een intern communicatiesysteem, zoals Bundeling. De naam zegt het al, wij Bundelen al jouw systemen samen in één overzichtelijk communicatieplatform. Denk bijvoorbeeld aan je administratie, verlofaanvragen, enquêtesoftware en meer. Op die manier kunnen we jouw communicatieplatform volledig naar wens inrichten en creëren we een one-stop-shop voor alle informatiebehoeften van jouw collega’s.

Benieuwd naar meer informatie? Bekijk alle functionaliteiten van het Bundeling platform!

Connect Smarter met Bundeling

Deel je organisatie in via onze slimme labels en stroomlijn je interne communicatie. Koppel al je favoriete tools en upgrade jouw intranet-oplossing. Bundeling heeft al meer dan 1.000 organisaties geholpen met slimmer communiceren! Vraag nu jouw gratis demo aan.