Bundeling

Hoog personeelsverloop

Iedere organisatie heeft te maken met personeelsverloop. Personeelsverloop is namelijk niets minder dan mensen die je organisatie verlaten. Het liefst houd je mensen zo lang mogelijk bij je, maar dat is in de realiteit niet altijd mogelijk.

Toch kan het zijn dat je een onnodig hoog personeelsverloop hebt, dat kost je een hoop, en meer dan alleen geld. Benieuwd hoe je een hoog personeelsverloop op kunt lossen? In deze blog geven we tips om hiermee om te gaan.

Wat bedoelen we met een ‘hoog personeelsverloop?’

We spreken van een ‘hoog’ personeelsverloop wanneer er een aanzienlijk aantal werknemers je organisatie verlaat binnen een bepaalde periode. Over het algemeen wordt een personeelsverloop van 15 – 20% per jaar als hoog beschouwd. Dat verschilt natuurlijk enorm per branche. Je kunt je voorstellen dat in de horeca een hoger personeelsverloop vrij normaal is.

Personeelsverloop berekenen

Het berekenen van je personeelsverloop is vrij rechttoe, rechtaan. Je kiest een periode, bijvoorbeeld een jaar. Vervolgens neem je het gemiddeld aantal werknemers in je organisatie. Dat doe je door het totale personeelsbestand in het begin van het jaar te delen door het totale personeelsbestand aan het einde van het jaar. Vervolgens neem je het aantal werknemers dat je organisatie verlaten heeft en deel je dit door het gemiddelde aantal werknemers.

Rekenvoorbeeld:

Je bedrijf heeft aan het begin van het jaar 100 werknemers en aan het einde van het jaar 120 werknemers. Gedurende het jaar zijn er 20 werknemers vertrokken:

Gemiddelde aantal medewerkers = (100 + 120) / 2 = 110

Personeelsverloop percentage = (20 / 110) x 100 = 18,18%

Het personeelsverloop percentage in dit voorbeeld is 18,18%.

Oorzaken van een hoog personeelsverloop

Een hoog verloop kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer veel mensen je organisatie verlaten en voor een ander bedrijf kiezen kan dat met een van de volgende redenen te maken hebben:

Gebrek aan groeimogelijkheden

We zien allemaal graag een stijgende lijn in ons werk. Wanneer werknemers geen loopbaanmogelijkheden binnen je organisatie zien zullen ze besluiten op zoek te gaan naar betere groeiperspectieven. Groeimogelijkheden hoeven zich trouwens niet alleen voor te doen als nieuwe functies. Als werkgever kun je ook groeimogelijkheden bieden door trainingen, cursussen of een persoonlijk ontwikkelingsbudget aan te bieden.

Onvoldoende salaris

Salaris is meestal niet de voornaamste reden voor mensen om je organisatie te verlaten. Toch heeft het een grote invloed op je verloop. Wanneer je geen competitief salaris biedt, zullen medewerkers eerder geneigd zijn elders naar werk te zoeken. Vooral wanneer ook de overige punten in dit lijstje ontbreken zullen je medewerkers eerder openstaan voor nieuwe kansen in het werkveld.

Werkcultuur

Een ongezonde werkcultuur is één van de voornaamste redenen bij een hoog verloop. Met een ongezonde werkcultuur bedoelen we gebrek aan ondersteuning, communicatie en samenwerking. Daarnaast spelen (ongelijke) machtsverhoudingen en onrechtvaardige behandelingen hier een grote rol bij.

Cultuurverandering is moeilijk te realiseren, maar enorm nodig wanneer het niet goed gaat. Voor je het weet heeft je organisatie imagoschade opgelopen en zal ook de toestroom van nieuwe medewerkers tot een halt komen.

Werk- privébalans

Werknemers zijn in steeds grotere mate op zoek naar een goede werk- privébalans. Als het werk stress meebrengt, er veel overuren gedraaid worden of wanneer er geen flexibiliteit is kan dit ertoe leiden dat medewerkers je organisatie verlaten. De opkomst van thuiswerken tijdens de corona-tijd heeft deze ontwikkeling een flinke boost gegeven. Vooral millennials hechten hier waarde aan.

Gebrek aan erkenning

Mensen willen gezien en gewaardeerd worden. Een gebrek aan erkenning, feedback of positieve werkomgeving kan leiden tot ontevredenheid en het verlangen om ergens anders aan de bak te gaan.

Oplossingen voor een hoog personeelsverloop

Kamp jij met een hoog verloop? Met deze oplossingen kun jij personeelsverloop verlagen.

Creëer groeimogelijkheden

Bied medewerkers de mogelijkheid om door te groeien. Zowel persoonlijk, als binnen je organisatie. Stel een duidelijk carrièrepad op, biedt trainingen, workshops en mentorprogramma’s op. Zorg daarnaast dat je regelmatig communiceert over groeimogelijkheden binnen je organisatie.

Zorg voor een competitief salaris

Hoe worden de werknemers in jouw organisatie beloond ten opzichte van de medewerkers van andere organisaties? Evalueer je salarisstructuur en voordeelpakketten om ervoor te zorgen dat ze concurrerend zijn.

Verbeter je werkcultuur

In een positieve werkcultuur wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Er heerst openheid en transparantie. Zorg dat er naar elkaars feedback geluisterd wordt en verbeter de manier waarop collega’s met elkaar omgaan en samenwerken. Daarnaast doen teambuilding activiteiten het altijd goed om de werkcultuur te verbeteren.

Geef erkenning en waardering

Wat ook bijdraagt aan een positieve werkcultuur is het geven van erkenning en waardering. Laat medewerkers regelmatig weten dat hun input gewaardeerd wordt. Beloon medewerkers ook wanneer ze iets goed doen. Dat hoeft niet altijd met geld, maar kan ook door iets als een bedankbriefje, teamuitje of etentje.

Wees flexibel

Respecteer de werk-privé balans van je medewerkers. Wees flexibel in de uren die je medewerkers werken. Faciliteer thuiswerken voor je medewerkers en zorg dat ze bijvoorbeeld vrij zijn hun kinderen van school te halen en dergelijke. Natuurlijk moeten de uren wel gewerkt worden, maar geef je medewerkers de ruimte om hier zelf een goede invulling aan te geven.

Implementeer exit-interviews en feedback mechanismen

Heb je op dit moment te kampen met een hoog verloop binnen jouw bedrijf? Dan is het belangrijk dat je zélf achterhaald waardoor dit komt. Krijg inzicht in de redenen voor vroegtijdig vertrek door middel van exit-interviews en vraag je personeel regelmatig om feedback. Hoe ervaren zij het om voor jouw organisatie te werken?

Blijf in contact met je medewerkers

Hoe je het ook wendt of keert. Goede communicatie is dé bouwsteen voor een vast personeelsbestand. Hoe is de interne communicatie in jouw organisatie geregeld? Veel bedrijven maken dankbaar gebruik van verschillende tools zoals mail, whatsapp, nieuwsbrieven en meer. Dit kan zorgen voor een wirwar aan verspreide informatie.

Met Bundeling bundel je al jouw communicatiekanalen in één. Via onze applicatie maak je gebruik van een volledig customizable communicatieplatform, waarmee je medewerkers 24/7 met elkaar in contact staan. Bundeling heeft wereldwijd al meer dan 1000 organisaties geholpen bij het verbeteren van hun interne communicatie. Wil je meer weten of een gratis demo? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.