Bundeling

Kennis management, wat is het eigenlijk?

Iedere organisatie beschikt over een hoop kennis. Die kennis is er zowel op individueel niveau als binnen de organisatie. Door gebruik te maken van kennismanagement zorg je dat alle belangrijke kennis en informatie gedeeld en geborgen blijft. In deze blog gaan we in op de vraag; wat is kennismanagement? En hoe richt je dit eigenlijk in voor een optimale benutting van de kennis binnen je organisatie?

Wat is kennismanagement?

Kennismanagement (of knowledge management) is een proces. Dit proces omvat het identificeren, creëren, delen, gebruiken en beheren van de kennis en informatie binnen je organisatie. Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met kennismanagement zul je strategieën of systemen moeten bedenken die erop gericht zijn om kennis optimaal te delen, op te doen of vast te leggen

Kennismanagement bestaat uit een breed scala aan activiteiten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • Het vastleggen en opslaan van kennis in documenten en systemen;
 • het opdoen van kennis stimuleren door middel van trainingen, workshops of mentor progrogramma’s;
 • een cultuur waarin kennis delen beloont wordt;
 • samenwerking tussen collega’s stimuleren;
 • kennisdeling en samenwerking faciliteren door tools en systemen te implementeren.

Het doel van kennismanagement is het faciliteren en stimuleren van kennisdeling binnen je organisatie. Wanneer je kennismanagement goed toepast, hebben je medewerkers altijd toegang tot de juiste kennis en zorg je dat je organisatie blijft leren en groeien.

Voordelen van kennismanagement

 1. Verbeterde besluitvorming: Besluitvorming verloopt efficiënter en beter wanneer de juiste informatie beschikbaar is voor management en directie.
 2. Betere samenwerking en communicatie: Het toepassen van kennisdeling bevordert de samenwerking tussen collega’s. Daarnaast kan dit bijdragen aan een betere communicatie tussen medewerkers en afdelingen. Hierdoor profiteer je als organisatie van medewerkers die beter op elkaar zijn ingespeeld en samenwerken aan één gezamenlijk doel.
 3. Continuïteit: Kennismanagement zorgt voor een hogere mate van continuïteit. Je creëert namelijk een omgeving waarin het delen van kennis de norm wordt. Medewerkers houden kennis niet langer bij zich, maar zorgen dat deze binnen je organisatie blijft. Zo gaat er geen kennis verloren wanneer een individu je organisatie verlaat.
 4. Betere klanttevredenheid: Door proactief kennis te delen kunnen je collega’s sneller reageren en inspelen op de behoeften van je klanten. Dit kan leiden tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit.
 5. Hogere mate van innovatie en creativiteit
 6. Kennis opdoen en kennis delen zorgt voor een dieper inzicht in de branche. Dit kan leiden tot innovatieve ideeën en nieuwe inzichten.

Hoe richt je kennismanagement in?

Het inrichten van kennismanagement begint met het identificeren van de kennisbehoeften van je organisatie. Dat doe je door te onderzoeken welke kennis er beschikbaar is en welke kennis ontbreekt. Vervolgens kun je jouw kennismanagement inrichten in slechts drie stappen.

Kennis ontwikkelen

Wanneer je geïdentificeerd hebt welke kennis ontbreekt, kun je een plan maken om deze kennis te ontwikkelen. Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan workshops of trainingen, maar ook bedrijfsbezoeken, brainstormsessies, boeken of artikelen kan kennis opgedaan worden. Uiteindelijk kun je het beste kiezen voor een vorm die het best past bij je medewerkers.

Kennis delen

Kennis delen is ook een belangrijk onderdeel van kennismanagement. Het kan goed zijn dat de informatie die jouw medewerkers nodig hebben al aanwezig is in je organisatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij senior medewerkers of bij een specifieke afdeling of tak van je organisatie. Door in te zetten op kennisdeling zorg je dat informatie die al beschikbaar is binnen je organisatie ook met andere individuen of teams wordt gedeeld.

Kennis evalueren

Kennis evalueren is een belangrijk proces binnen kennismanagement. Met kennis evalueren bedoelen we het toetsen van je kennismanagement werkzaamheden. Hiermee kijk je of het ontwikkelen en delen van kennis ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. Stel je leerproces eventueel bij en zorg dat je organisatie door blijft leren en ontwikkelen.

Verschillende soorten kennis

Je hebt verschillende soorten kennis. Wanneer je net start met kennismanagement is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Expliciete kennis

Expliciete kennis wordt uitgedrukt in woorden en symbolen. Deze kennis kan makkelijk worden gecommuniceerd en overgedragen aan anderen. Het is informatie die je vast kunt leggen in documenten, procedures, handleidingen en meer.

Een makkelijk voorbeeld van expliciete kennis is een recept voor taart. Je kunt foto’s per stap maken en de stappen volledig uitschrijven. Met deze stappen en foto’s moet een ander in principe een taart kunnen bakken (je weet het echter maar nooit).

Impliciete kennis

Impliciete kennis kan niet gemakkelijk in woorden of symbolen worden uitgedrukt. Deze informatie is vaak gebaseerd op persoonlijke ervaring. Deze kennis wordt opgedaan door te zien, doen en te ervaren. Vaak wordt impliciete kennis onbewust opgedaan.

Een voorbeeld van impliciete kennis is fietsen. In Nederland kan bijna iedereen het, maar probeer iemand maar eens in woorden uit te leggen hoe je het doet. Tot op zekere hoogte kun je dit doen, maar als je nooit ervaren hebt hoe het is om te fietsen zal het nog een lastige opgave zijn de eerste keer.

Andere voorbeelden van impliciete kennis zijn sociale vaardigheden, intuïtie en emotionele intelligentie. Deze vormen van kennis zijn gebaseerd op ervaringen en zijn vaak moeilijk te communiceren aan anderen. Impliciete kennis kan beter gedeeld worden in de praktijk. Bijvoorbeeld door een tijdje met een ander mee te lopen.

Deel kennis en leg het vast in je Bundeling platform

Zet kennisdeling centraal in je organisatie met Bundeling. Via het Bundeling platform breng je jouw collega’s 24/7 met elkaar in contact. Bundeling heeft al meer dan 800 organisaties geholpen bij het structureren van hun interne communicatie en het delen van belangrijke bedrijfsinformatie. Connect Smarter met Bundeling. Neem contact met ons op voor een gratis demo!