Bundeling

Verandercommunicatie - Effectief communiceren bij verandering

Verandering zorgt voor onzekerheid en onzekerheid zorgt vaak voor weerstand. Draagvlak creëren voor veranderingen binnen je organisatie is daarom enorm belangrijk. Door te communiceren over verandering haal je zorgen weg bij je medewerkers of klanten en creëer je draagvlak! In deze blog vertellen we meer over verandercommunicatie.

Wat is verandercommunicatie?

Verandercommunicatie gaat om alle communicatieprocessen en -activiteiten die plaatsvinden tijdens verandertrajecten binnen je organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een reorganisatie, maar ook de aanschaf van nieuwe software of het aanpassen van werkprocessen.

Het doel van verandercommunicatie is om weerstand tegen verandering te verminderen, acceptatie te vergroten en betrokkenheid onder je collega’s te bevorderen. Voor succesvolle verandercommunicatie is het enorm belangrijk dat je als organisatie open en eerlijk communiceert naar je medewerkers. Dit helpt hen te navigeren door de verandering en zorgt dat ze weten waar ze aan toe zijn.

Tips voor effectieve interne communicatie bij verandering

Benieuwd hoe je effectief communiceert bij verandering? We hebben 5 tips opgesteld die je kunt gebruiken voor het verbeteren van je verandercommunicatie.

1. Maak duidelijk waarom

Weerstand op verandering zal er altijd zijn. Zeker bij de initiële aankondiging. Als mens zijn we ook maar gewoontedieren, die van nature niet van verandering houden. Een belangrijk aspect van communicatie bij verandering is de ‘WHY’. Je zult binnen jouw organisatie goed uitleg moeten geven waarom deze verandering plaats moet vinden.

Neem je collega’s mee in de verschillende afwegingen die je als bedrijf gemaakt hebt voordat deze beslissing genomen werd. Communiceer hiermee ook goed over de gevolgen die plaats zouden vinden als er niks zou veranderen en benoem de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. Zo neem je jouw organisatie écht mee in de keuze voor deze verandering.

2. Stel een communicatieplan op

Door een communicatieplan op te stellen kun je effectief communiceren met je medewerkers over de komende verandering. Hoe groter het verandertraject, des te belangrijker het is om regelmatig te communiceren over de voortgang hiervan, de voordelen die deze veranderingen voor de organisatie zullen brengen én wat de impact hiervan op medewerkers zal zijn.

Verder is het belangrijk dat je nadenkt over het indelen van informatiestromen, bijvoorbeeld voor verschillende groepen medewerkers of afdelingen. Hierdoor kun je effectief communiceren over de specifieke impact van de verandering voor een bepaalde afdeling of groep medewerkers.

3. Organiseer ook fysieke meetings

Organiseer ook fysieke meetings als aansluiting op je communicatieplan. Bijeenkomsten of vergaderingen waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen of zorgen te uiten kunnen zorgen wegnemen bij medewerkers en helpen het draagvlak voor verandering te vergroten. Zorg wel dat je alle vragen, opmerkingen en twijfels van je personeel serieus neemt, anders kunnen deze meetings juíst het tegenovergestelde effect hebben.

4. Maak verandering concreet voor medewerkers

Verandering is spannend, dat komt omdat er een hoop zal gebeuren dat ‘nieuw’ is. Probeer de verandering die je medewerkers te wachten staat concreet te maken. Het is dus belangrijk om de impact van je verandering te analyseren voor verschillende doelgroepen binnen je organisatie. Probeer je communicatie dan ook zó in te richten dat het voor iedere doelgroep duidelijk wordt wat de impact van de verandering voor hun dagelijkse werk betekent.

5. Houd medewerkers op de hoogte

Verandertrajecten kunnen een hele tijd duren. Daar komt ook nog eens bij kijken dat ze flink uit kunnen lopen. Om je medewerkers betrokken en aangesloten te houden bij de verandering moet je ze goed op de hoogte houden van de voortgang, juist bij uitloop en vertraging. Stuur regelmatig updates over de voortgang van je traject, de zaken waar je als organisatie nog tegenaan loopt en de stappen die op dit moment worden gezet.

Connect Smarter met Bundeling

Interne communicatie bij verandering is lastig. Het vraagt om consistentie en doorzettingsvermogen. Bij iedere grote verandering heb je namelijk achterblijvers en twijfelaars, hoe zorg je dat ook deze personen betrokken blijven? Bundeling helpt je om slimmer te verbinden met je medewerkers.

Via onze applicatie kun je jouw medewerkers namelijk op de hoogte houden van het laatste nieuws met slechts één druk op de knop. Daarnaast kun je jouw medewerkers gemakkelijk opdelen in vestigingen of afdelingen dankzij onze slimme labels.

Bundeling heeft wereldwijd al meer dan 1.000 organisaties geholpen bij het verbeteren van hun interne communicatie. Wil je meer weten of een gratis demo? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.