Bundeling

Hoe verklein je de kloof tussen management en medewerkers?

Het is (helaas) een bekend verhaal. Management en medewerkers op de werkvloer die met elkaar in de knoop liggen. Veel mensen spreken van de welbekende ‘kloof’. In deze blog krijg je van ons praktische tips om de kloof tussen management en de werkvloer te overbruggen. Lees verder en ontdek hoe je zorgt voor een sterke verbinding tussen de medewerkers binnen jouw organisatie.

Wat wordt bedoeld met de ‘kloof’?

We spreken van een kloof tussen management en medewerkers wanneer er een gebrek aan begrip, communicatie en betrokkenheid is tussen het management van een organisatie en de werknemers op operationeel niveau. Deze kloof kan negatieve effecten hebben op de werkcultuur, de productiviteit en de prestaties van je medewerkers.

Wanneer er een kloof bestaat tussen de medewerkers op operationeel niveau en het management, is het van belang om deze zo snel mogelijk te overbruggen. Maar laten we eerst eens kijken hoe zo’n kloof ontstaat.

Hoe ontstaat een kloof tussen management en medewerkers?

Het ontstaan van een kloof kan verschillende redenen hebben. We hebben de meest voorkomende hiervan voor je op een rijtje gezet. Het is belangrijk om te realiseren dat deze ‘kloof’ meestal niet door slechts één reden ontstaat, maar eerder door een combinatie van verschillende punten en het langzaam uit elkaar groeien van de mensen binnen je organisatie.

●     Gebrek aan communicatie

Gebrek aan communicatie vanuit het management resulteert bijna altijd in een gebrek aan betrokkenheid en begrip bij medewerkers. Door medewerkers op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen, aankomende veranderingen en strategische beslissingen zorg je dat zij zich betrokken voelen bij deze beslissingen.

Verandering is altijd spannend binnen een organisatie. Voor je operationele medewerkers kan een kleine verandering vanuit het management al grote gevolgen hebben voor de dagelijkse werkzaamheden. Schep vertrouwen door open en transparant te communiceren met je collega’s. Vertrouw erop dat ook zij willen weten wat er speelt in het bedrijf, wanneer je dit niet doet voelen je collega’s zich losgekoppeld van het grotere plaatje en zullen ze zich dus ook minder gemotiveerd voelen hieraan bij te dragen.

●     Verlies van vertrouwen

Vertrouwen is essentieel om je medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden. Wanneer jouw collega’s zich niet gehoord voelen, bijvoorbeeld bij beslissingen die een directe invloed hebben op hun werkzaamheden, zul je merken dat ze het vertrouwen verliezen in het management. Dit vertaalt zich direct naar de weerstand die je merkt bij veranderingen en de mate van draagvlak die je hiervoor realiseert.

Interne communicatie gaat niet alleen om zenden, maar vooral ook om luisteren naar de input van anderen. Uiteindelijk moet je het als organisatie toch met zijn allen doen. Daarbij krijg je gegarandeerd innovatieve ideeën of inzichten door te luisteren naar je operationele werknemers.

●     Onrealistische verwachtingen

Wanneer je als management slecht zicht hebt op het operationele werk binnen je organisatie, kun je nooit realistische doelen opstellen voor je medewerkers. Het is dan ook enorm frustrerend voor werknemers op de vloer om jouw niet-haalbare doelen na te streven. Door regelmatig op de werkvloer te verschijnen, een dagje mee te draaien of goed het gesprek aan te gaan met collega’s kun je deze valkuil vermijden.

4 tips om management en de werkvloer dichter bij elkaar te brengen

1.   Open communicatie

Zorg voor een open en transparante communicatie tussen het management en de werknemers. Organiseer regelmatig bijeenkomsten waarin je updates geeft over de doelen, strategieën en prestaties van je organisatie. Moedig werknemers aan om vragen te stellen en feedback te geven. Op deze manier voelen werknemers zich gehoord en betrokken bij de besluitvorming.

Daarnaast kan een intern communicatieplatform zoals Bundeling een mooie uitkomst bieden voor het verbinden van je collega’s. Via het Bundeling platform sta je 24/7 in contact met je medewerkers. Zo kun je ook digitaal de binding binnen je bedrijf verbeteren, wat voor bedrijven met meerdere vestigingen of medewerkers die remote werken ook een mooie uitkomst biedt voor het betrokken houden van medewerkers.

2.   Samen doelen stellen

Betrek werknemers bij het stellen van doelen en het nemen van beslissingen. Wanneer het hele team in staat is om mee te denken over doelstellingen en strategieën, ontstaat er een gevoel van eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid over deze doelen. Dit leidt tot meer betrokkenheid en inzet om die doelen te bereiken.

3.   Leiderschap door voorbeeld

Leiders op alle niveaus van de organisatie moeten het goede voorbeeld geven als het gaat om betrokkenheid, professionaliteit en toewijding. Managers die actief deelnemen aan dagelijkse activiteiten en interacties op de werkvloer creëren een gevoel van saamhorigheid en tonen dat ze waardering hebben voor het werk van hun team.

4.   Groei ondersteunen

Biedt kansen voor professionele ontwikkeling en groei aan werknemers. Dit kan bestaan uit trainingen, workshops, mentorschap en loopbaanbegeleiding. Door de groei van je team te ondersteunen laat je zien dat je om hen geeft. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn voor medewerkers één van de belangrijkste redenen om langdurig bij een organisatie te blijven of vroegtijdig te vertrekken.

Connect Smarter met Bundeling

Voor steeds meer organisaties wordt het duidelijk hoe belangrijk binding eigenlijk is. Door je organisatie goed in verbinding te brengen zorg je als management voor een positieve werkomgeving waarin relaties, vertrouwen, begrip en respect worden opgebouwd. Bundeling helpt je bij het faciliteren van deze verbinding. Via de Bundeling app richten we een communicatieplatform in, speciaal voor jouw organisatie.

Met een Bundeling platform staat jouw organisatie 24/7 in contact met haar medewerkers. Deel nieuwtjes, maak chatgroepen en zorg dat al jouw belangrijke documenten toegankelijk zijn voor je collega’s. Daarnaast kun je al jouw favoriete tools integreren in onze app. Denk bijvoorbeeld aan verlofaanvragen, salarisadministratie en meer. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Lees verder over Bundeling of vraag direct een gratis demo aan!